Ianao

1 - Français
2 - Malagasy 
(Original)

© Ecrit et composé par : Mandrantohery "Goul" Andriamihanta

1 - TOI

Mmm Mmm Mmm
Mmm Mmm Mmm

Une voix parmi tant d'autres
Un air que je ne saurais confondre
Pour moi tu es

Une couleur parmi tant d'autres
Une couleur que je ne saurais mélanger
Pour moi tu es

Unique
Je ne mélangerai pas
J'en ai fait ma petite chanson
Unique
Je n’échangerai pas
J'en ai fait ma petite chanson
J'en ai fait ma petite chanson

Mmm Mmm Mmm
Mmm Mmm Mmm

2 - IANAO

Mmm Mmm Mmm
Mmm Mmm Mmm

Feo iray tao anatin’ny maro
Feo iray tsy haiko ho hafangaro
Ho ahy ianao
Ho ahy ianao

Loko iray tao anatin’ny maro
Loko iray tsy haiko ho hafangaro
Ho ahy ianao
Ho ahy ianao

Tokana
Tsy hafangaro
Nataoko kalokalo ho ahy
Tokana
Tsy atakaloko e
Nataoko kalokalo ho ahy
Nataoko kalokalo ho ahy

Mmm Mmm Mmm
Mmm Mmm Mmm