Hiramamy

1 - Français
2 - Malagasy (Original)

© Ecrit et composé par : Mandrantohery "Goul" Andriamihanta

1 - CHANSON DOUCE

2 - HIRAMAMY

Eo imason’ity andro,
Novelarin’i masoandro.
Eo imason’ity andro,
Novelarin’i masoandro.

Lamba fotsin’ny hazavana nandrakotra homana
an’ireo mpahandro kalokalo.
Feo maro mifangaro, tsiro maneno feo tokana.

Eo imason’ity andro,
Nosoratan’i masoandro.
Eo imason’ity andro,
Nosoratan’i masoandro.

Dihin-tsetro-kafanana indro nikopaka
ilay hatsiaka manadala.
Feo mafana mifampitàna, mihetsika ho dola tokana.