Vero

1 - English
2 - Malagasy (Original)

© Written and composed by : Mandrantohery "Goul" Andriamihanta / Translated by : Soami Andria

1 - VERO

Like a dark cloud that shadowed me on a sunny day.
A deafening rain that happened to drop only through my broken roof, you are Vero.

Your hair waved like the sea that ruined my own living ship.
Your sharp nails tore up my sole lasting net.

Like a hurricane that wrecked my grounding field when the floods dry.
An invading locust flee that razed the nurturing cornfield of my everyday meal, you are Vero.

Your eyes burned like the wildfire that spoiled my living air.
Your laugh thundered loud enough to wake up the « Sleeping Hill »’s people

Like a trial that happened to put the spotlight on my hided weakness.
A beautiful art that dug out to life my deepest buried feelings, you are Vero.

A far-born stranger who rooted out my culture and traditions.
You have now become a print and gave a twist in the writing of my story.

2 - VERO

Toa rahona mainty nanako masoandro ahy raha ny andro tsara ianao Vero.
Tandrifin-draho nanorana an-tafoko tôla vaky mitehateha ianao Vero.

Ilay volonao nikopaka, toa onja nandrava ilay lakana nitatitra ahy.
Ny ohotànanao maranitra, nandrovitra ny arato sisa ananako izay.

Toa rivomahery am-pararano nanimba ny tany famboleko ianao Vero.
Andiam-balala nandrigatra ny tanin'ny katsaka fihinako andavanandro ianao Vero.

Ny masonao nirehitra, toa doro tanety nandoto ilay rivotra mamelona ahy.
Ny kakakakanao nirefotra, nampitsanga-mandry ireo mponin'Ambohimitsilay.

Toa sedra sendra naneho mazava an'ireo fahalemeko takona ianao Vero.
Zavakanto namelona indray ireo fihetseham-poko niafina tao ambadika tao ianao Vero.

Mpivahiny avy lavitra, nanova ireo kolontsaiko sy fombako fahizay.
Anio ianao toa soratra, nanova ilay bokin-tantara mirakitra ahy.